Smetonienė I., ir Smetonienė A. „KALBOS Paveikslas lietuviškuose Leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių Duomenų Analizė“. Respectus Philologicus, T. 34, nr. 39, 2018 m.spalio, p. 9-24, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.01.