Vaivadaitė-Kaidi E. „Konceptualiųjų DIEVO Ir JĖZAUS Metaforų Tinklas Evangelijoje Pagal Joną“. Respectus Philologicus, T. 34, nr. 39, 2018 m.spalio, p. 35-47, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.03.