Bankauskaitė G., ir Andriukevičiūtė J. „Kultūrinė Trauma Balio Sruogos Romane ,Dievų miškas‘“. Respectus Philologicus, T. 34, nr. 39, 2018 m.spalio, p. 83-96, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.34.39.07.