Pasisz P. „Założenia Aksjologiczne I Teoretyczno-Metodologiczne Badań Nad Upadkiem Rzeczpospolitej W twórczości Historycznej Celiny Bobińskiej“. Respectus Philologicus, T. 35, nr. 40, 2019 m.balandžio, p. 159-68, doi:10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.11.