Ruszkowski M. „Wariantywność Fleksyjna Typu ‘bagaży // Bagażów’ We współczesnej Polszczyźnie“. Respectus Philologicus, T. 33, nr. 38, 2018 m.balandžio, p. 59-67, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.06.