Kerevičienė J., ir Grikietis L. „Meilės Emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje“. Respectus Philologicus, T. 33, nr. 38, 2018 m.balandžio, p. 166-78, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.16.