Baranauskienė R., ir Mickienė I. „Konstantino Sirvydo ,Punktų sakymų‘ Kritinis Leidimas: Praeitis, Dabartis Ir Ateities Perspektyvos“. Respectus Philologicus, T. 33, nr. 38, 2018 m.balandžio, p. 186-95, doi:10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.18.