Bankauskaitė-Sereikienė G., ir Stravinskaitė R. „Vyriškumo Reprezentacija Tarpukario Lietuvos Spaudos Reklamoje“. Respectus Philologicus, T. 30, nr. 35, 2016 m.spalio, p. 131-46, doi:10.15388/RESPECTUS.2016.30.35.14.