Michow E. „Polskie I bułgarskie Frazeologizmy Somatyczne Motywowane Przez Nazwy części ciała służących Do mówienia“. Respectus Philologicus, T. 29, nr. 34, 2016 m.balandžio, p. 121-9, doi:10.15388/RESPECTUS.2016.29.34.12.