Salmeri C. „Ekwiwalencja I Strategie przekładowe W Perspektywie Poststrukturalistycznych Teorii przekładu“. Respectus Philologicus, T. 28, nr. 33, 2015 m.spalio, p. 60-68, doi:10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.6.