Valančė D. „Pabrėžiamosios dalelytės (tik, Net Ir etc.) Reklamos Tekstuose“. Respectus Philologicus, T. 28, nr. 33, 2015 m.spalio, p. 109-1, doi:10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.11.