Zbróg P. „Składnia Orzeczenia Czasownikowego Przy wyrażeniach Typu ‘pierwszy I Drugi zawodnik’“. Respectus Philologicus, T. 28, nr. 33, 2015 m.spalio, p. 143-5, doi:10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.14.