Makarova V. „Tarptautinės mokslinės Konferencijos ,Kalbos būtis kultūroje Ir visuomenėje – 5‘ / «Жизнь языка в культуре и социуме – 5» apžvalga“. Respectus Philologicus, T. 28, nr. 33, 2015 m.spalio, p. 188-9, doi:10.15388/RESPECTUS.2015.28.33.18.