Bačiulienė K. „Meilės Kalba Marcelijaus Martinaičio Knygoje ,Atmintys‘“. Respectus Philologicus, T. 26, nr. 31, 2014 m.spalio, p. 98-109, doi:10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.7.