Bankauskaitė-Sereikienė G., ir Keturakienė E. „Amžinas dabartiškumas ,Naujosios Romuvos‘ (1931–1940) Reklamose“. Respectus Philologicus, T. 26, nr. 31, 2014 m.spalio, p. 177-89, doi:10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.14.