Bankauskaitė G. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Respectus Philologicus, nr. 37 (42), 2020 m.balandžio, p. 1-10, https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17043.