KundrotaitėA. „Literatūrinio Miesto erdvė: Semiotinės analizės galimybės Ir Ribos“. Respectus Philologicus, nr. 37(42), 2020 m.balandžio, p. 170-82, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.48.