Bankauskaitė G. „Žanro Konferencija subūrė Skirtingų sričių Mokslininkus“. Respectus Philologicus, nr. 37(42), 2020 m.balandžio, p. 225-9, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.37.42.53.