Barkutė S. „Eilėraštis Kaip Komunikatas: Onės Baliukonės Lyrikos Komunikatyvumas“. Respectus Philologicus, nr. 38(43), 2020 m.spalio, p. 163-75, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.65.