Biržietienė S., ir Gabrėnaitė E. „Rinkimų Programos Kaip politinės Retorikos žanras“. Respectus Philologicus, nr. 39 (44), 2021 m.balandžio, p. 46-57, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.76.