Valančiauskienė A. „Kiek istorinės Informacijos Esama Dvikalbiuose žodynuose?“. Respectus Philologicus, nr. 39 (44), 2021 m.balandžio, p. 173–184, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.86.