Aliūkaitė D. „Tarmiškumo Tvarumas Didmiestyje: ‚emic‘ Naratyvo kūrėjo Perspektyva“. Respectus Philologicus, nr. 38 (43), 2020 m.spalio, p. 85-100, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.59.