Bankauskaitė G. „Poetės Gražinos Tulauskaitės sugrįžimas“. Respectus Philologicus, nr. 38(43), 2020 m.spalio, p. 244-9, doi:10.15388/RESPECTUS.2020.38.43.72.