Bankauskaitė G. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Respectus Philologicus, nr. 39 (44), 2021 m.balandžio, p. 1-10, https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/23940.