Bankauskaitė G. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Respectus Philologicus, nr. 40 (45), 2021 m.spalio, p. 1-10, https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/24877.