Smetonienė, Irena, ir Anželika Smetonienė. „KALBOS Paveikslas lietuviškuose Leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių Duomenų Analizė“. Respectus Philologicus 34, no. 39 (spalio 11, 2018): 9-24. žiūrėta sausio 21, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/11840.