Płusa, Magdalena. „Akanie Jako środek Stylizacji językowej W powieściach Litewskich Józefa Weyssenhoffa“. Respectus Philologicus 34, no. 39 (spalio 11, 2018): 25-34. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/11841.