Bankauskaitė, Gabija, ir Justina Andriukevičiūtė. „Kultūrinė Trauma Balio Sruogos Romane ,Dievų miškas‘“. Respectus Philologicus 34, no. 39 (spalio 11, 2018): 83-96. žiūrėta rugpjūčio 19, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12094.