Baranauskienė, Rita, ir Ilona Mickienė. „Konstantino Sirvydo ,Punktų sakymų‘ Kritinis Leidimas: Praeitis, Dabartis Ir Ateities Perspektyvos“. Respectus Philologicus 33, no. 38 (balandžio 25, 2018): 186-195. žiūrėta kovo 9, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13088.