Jonkutė, Viktorija. „Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX A. Pab. Tautinio Atgimimo Laikotarpio Lietuvių Ir Latvių literatūrinėje Spaudoje“. Respectus Philologicus 30, no. 35 (spalio 25, 2016): 45-54. žiūrėta liepos 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13579.