Kącka-Stanik Iwona. „Wpływ Metody gramatyczno­tłumaczeniowej I bezpośredniej Na Nauczanie Dzieci języka Angielskiego“. Respectus Philologicus 30, no. 35 (spalio 25, 2016): 102-110. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13585.