Bankauskaitė-Sereikienė Gabija, ir Eglė Keturakienė. „Amžinas dabartiškumas ,Naujosios Romuvos‘ (1931–1940) Reklamose“. Respectus Philologicus 26, no. 31 (spalio 25, 2014): 177-189. žiūrėta vasario 26, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13759.