Przeniosło, Marek, ir Małgorzata Przeniosło. „Wilno I Wileńszczyzna W Okresie Ewakuacji Wojsk I władz Rosyjskich W 1915 R.“. Respectus Philologicus 26, no. 31 (spalio 25, 2014): 248-261. žiūrėta vasario 26, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13765.