Satkauskaitė, Danguolė, Saulutė Juzelėnienė, ir Rita Baranauskienė. „Charlesio Forceville’io Paskaitų Ciklas ,Lingvistiniai Multimodalumo iššūkiai‘“. Respectus Philologicus, no. 36(41) (spalio 17, 2019): 171–176. žiūrėta balandžio 13, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14640.