Barkutė, Skaistė. „Eilėraštis Kaip Komunikatas: Onės Baliukonės Lyrikos Komunikatyvumas“. Respectus Philologicus, no. 38(43) (spalio 19, 2020): 163-175. žiūrėta balandžio 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/18333.