Aliūkaitė Daiva. „Tarmiškumo Tvarumas Didmiestyje: ‚emic‘ Naratyvo kūrėjo Perspektyva“. Respectus Philologicus, no. 38(43) (spalio 19, 2020): 85-100. žiūrėta balandžio 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20645.