1.
Smetonienė I, Smetonienė A. KALBOS paveikslas lietuviškuose leksikografiniuose šaltiniuose. Sisteminių duomenų analizė. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];34(39):9-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/11840