1.
Płusa M. Akanie jako środek stylizacji językowej w powieściach litewskich Józefa Weyssenhoffa. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];34(39):25-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/11841