1.
Vaivadaitė-Kaidi E. Konceptualiųjų DIEVO ir JĖZAUS metaforų tinklas Evangelijoje pagal Joną. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];34(39):35-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/11843