1.
Stulov Y. Finding Home: Paule Marshall’s “The Chosen Place, the Timeless People”. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];34(39):73-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12093