1.
Bankauskaitė G, Andriukevičiūtė J. Kultūrinė trauma Balio Sruogos romane „Dievų miškas“. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];34(39):83-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12094