1.
Caban W. Oktawian Jeleński – Polak w carskim mundurze. O Rosjanach i relacjach polsko-rosyjskich w XIX wieku. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio11 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];34(39):107-22. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/12096