1.
Zbróg P. Jak naukowo zbadać normę językową – zagadnienia wstępne. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo5 d.];33(38):38-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13070