1.
Ruszkowski M. Wariantywność fleksyjna typu ‘bagaży // bagażów’ we współczesnej polszczyźnie. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.sausio20 d.];33(38):59-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13072