1.
Mickienė I, Bieliauskaitė R. Radviliškio rajono drimonimų daryba. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];33(38):83-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13074