1.
Naikienė I. Ezoterika šiuolaikinėje lietuvių prozoje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo7 d.];33(38):121-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13079