1.
Gibavičienė G. Kelionės retorika: persvazijos instrumentai lietuvių kelionių literatūroje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo5 d.];33(38):133-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13081