1.
Kerevičienė J, Grikietis L. Meilės emocijų raiška audiovizualinėje plotmėje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo7 d.];33(38):166-78. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13085