1.
Baranauskienė R, Mickienė I. Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ kritinis leidimas: praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos. RePhi [Prieiga per internetą]. 2018 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo9 d.];33(38):186-95. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13088