1.
Barkutė S. Objektyvumo ir subjektyvumo santykis Gabrielės Petkevičaitės moraliniuose svarstymuose Pirmojo pasaulinio karo metu. RePhi [Prieiga per internetą]. 2017 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio6 d.];32(37):41-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13096